موسسه ثامن الحجج کرمانشاه به جمع مشتریان بانک پیوست

موسسه ثامن الحجج کرمانشاه به جمع مشتریان بانک پیوست
موسسه مالی واعتباری ثامن الحجج کرمانشاه که سرپرستی استانهای همدان، ایلام وکردستان را نیز به عهده دارد با افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز به جمع مشتریان بانک پیوست. به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمانشاه در نشست مذاکره بازاریابی که مسولین مدیریت کرمانشاه وموسسه مالی واعتباری ثامن الحجج حضور داشتند مهندس کتابی ، معاون مالی وفناوری مدیریت کرمانشاه با تشکر از مسولین موسسه ثامن الحجج که بانک مسکن را به عنوان امین خود انتخاب کرده اندگفت : خدمات بانک مسکن متنوع و منحصربه فرد محسوب می شود بطوری که علاوه بر پاسخگویی به نیاز تامین مسکن جامعه ، دارای مزیت های رقابتی و سوددهی مناسب است. وی با اشاره به کسب مقام برترتکریم ارباب رجوع و خدمات رسانی به مردم توسط مدیریت کرمانشاه در جشنواره شهید رجایی گفت : ارانه خدمات متنوع و پاسخگویی به انواع مشتریان با نیازهای مختلف از ویژگی های سبد خدمات بانک مسکن است که سعی می شود همراه با تکریم ارباب رجوع وخدمات رسانی مطلوب به بهترین شکل ممکن به مشتری عرضه شود. علیرضا کرانی معاون اجرایی ونظارتی مدیریت کرمانشاه نیز گفت : سیاست بانک مسکن ودرارائه خدمات به گونه ای است که نیاز انواع مشتریان حقیقی وحقوقی مورد توجه قرار می گیرد.ازجمله این خدمات حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز است که چند منظوره و دارای قابلیت استفاده برای سازمانها به عنوان شخص حقوقی وپرسنل زیر مجموعه به عنوان اشخاص حقیقی است. درادامه داراب اسدی رئیس دایره اعتبارات ورامین هادیزاده کارشناس بازاریابی جزئیات حساب سپرده ممتازوسایر حسابهای بانک را توضیح دادند. امیری نسب معاون اجرایی ورئیس امورمالی موسسه مالی واعتباری ثامن الحجج نیز با استقبال از خدمات بانک مسکن به استفاده این موسسه از خدمات بانک در سایر استانها اشاره واظهار امیدواری کرد با مدیریت کرمانشاه نیز همکاری مطلوب داشته باشند. در پایان این نشست مقرر شد پنج شعبه مرکز استان وسایر شعب شهرستان موسسه مالی واعتباری ثامن الحجج نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز در شعب بانک مسکن اقدام کنند.
Last Updated 1394/4/2