مدیریت کرمانشاه رتبه برتر تکریم ارباب رجوع را از آن خود کرد

مدیریت کرمانشاه رتبه برتر تکریم ارباب رجوع را از آن خود کرد
مدیریت بانک مسکن استان کرمانشاه در چهاردهمین جشنواره شهید رجایی رتبه اول خدمات رسانی به مردم وتکریم ارباب رجوع را از آن خود کرد. به گزارش روابط عمومی مدیریت کرمانشاه ، در جشنواره شهید رجایی پس ارزیابی عملکرد 56دستگاه اجرایی استان در دوبخش عمومی واختصاصی مدیریت بانک مسکن موفق شد با کسب بیشترین امتیاز حائزرتبه اول در بخش خدمات رسانی به مردم وتکریم ارباب رجوع شود. استاندار کرمانشاه در این مراسم ضمن تقدیر از دستگاههای برتر استان ، نیروی انسانی کارآمدوخلاق را مهمترین عامل موفقیت سازمان برشمرد واظهارداشت : هدف از برگزاری جشنواره شهید رجایی قدردانی از تلاش های کارکنان دستگاههای اجرایی در طول یکسال خدمت به مردم است. مهندس هاشمی گفت : ساختار وسیستم اداری یک سازمان باید به گونه ای باشد که نیروی خلاق آن شناسایی ومورد احترم قرار گیرد. معاون نوسازی وتحول اداری معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور نیز مهمترین رویکرد دولت در سالجاری را تحقق شعار دولت الکترونیک عنوان کردوگفت : در سال گذشته 148خدمت در سراسر کشور الکترونیکی شده وتاپایان سالجاری 350خدمت الکترونیکی می شود. درپایان این مراسم علاوه بر مدیر شعب استان ، رامین هادیزاده ،رضا غلامی ماژین ، داراب اسدی ، علی اصغر شاهملکی ومهدی تاجدینی پنج نفرازکارشناسان موثردر کسب رتبه برترتکریم ارباب رجوع مورد تشویق قرار گرفتند. جشنواره شهید رجایی هرسال همزمان با هفته دولت برای معرفی وتقدیرازدستگاههایی که طی ارزیابی عملکرد ومدیریت مبتنی برهدف (MBO)رتبه های برتر را کسب می کنند برگزار می شود. گفتنی است ارزیابی مذکور در بخش عمومی شامل استقرار دولت الکترونیک ، ساماندهی نیروی انسانی،استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد،سلامت اداری ، اصلاح فرایندوتمرکززدایی،توانمندسازی وآموزش منابع انسانی ، تقویت مدیریت وتوان کارشناسی وخدمات رسانی به مردم وتکریم ارباب رجوع ودر بخش اختصاصی که شامل وظایف خاص هر دستگاه است انجام می شود ودستگاههایی که بیشترین امتیاز را کسب کنند به عنوان دستگاه برتر معرفی می شوند.
Last Updated 1394/4/2