مدیر بانک مسکن استان کرمانشاه خبر داد: ساخت مدرسه با مشارکت بانک مسکن از محل حساب قرض الحسنه

خبر ساخت مدرسه

یک باب مدرسه شش کلاسه با مشارکت بانک مسکن استان کرمانشاه در مهرماه سالجاری در شهرستان سرپل ذهاب به بهره برداری می رسد