تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب بانک مسکن استان کرمانشاه:

مشتری مداری و حفظ احترام ارباب رجوع، موثرترین ابزار بازاریابی است

مدیرشعب بانک مسکن استان کرمانشاه گفت : مشتری مداری و حفظ احترام ارباب رجوع، در کنار تسلط به بخشنامه ها ، ضوابط و مقررات بانک، موثرترین ابزار بازاریابی است .

به گزارش روابط عمومی مدیریت بانک مسکن استان کرمانشاه، حسن ریحانی پور، مدیر شعب استان، در جلسه کمیته بازاریابی این مدیریت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: فروش اوراق گواهی سپرده عام یکساله در مقطع کنونی، ابزاری مناسب برای جذب منابع است که باید همکاران از این فرصت برای ارایه خدمت به عموم مردم به ویژه مشتریان بانک استفاده کنند.

ریحانی پور افزود: با رصد شرایط بازار، می توان از سبد خدمات بانک  برای جذب خدمت به مردم استفاده کرد لذا آنچه که کیفیت خدمات بانک را کاهش یا افزایش می دهد آشنایی همکار با فنون مذاکره و مشتری مداری مطلوب و اهمیت احترام به ارباب رجوع است.

مدیر شعب استان کرمانشاه، در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: اگر  همکاران ستاد در پیشبرد اهداف و استراتژیهای بانک،از خود جدیّت و انگیزه نشان دهند ،همان انگیزه و جدیّت به شبکه شعب استان منتقل و دستیابی به اهداف به راحتی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم تعامل با مشتری گفت: ارتباط با مشتری دوسویه و متقابل است لذا در ارایه خدمت باید به دنبال منافع دو طرفه باشیم ، بانک ها به عنوان نهادهای مالی، پایه و اصل حرکت آنها در نظام اقتصادی با تکیه بر مشارکت مردم است، از طرفی خدمات خود را طبق نیازهای جامعه ارایه می کنند و بانک مسکن نیز بر هیمن اساس با مشارکت و سپرده گذاری مردم، عمده خدمات خود را بر روی پرداخت تسهیلات مسکن متمرکز کرده است.

آخرین بروزرسانی 1399/3/1