پایگاه خبری بانک مسکن پایگاه خبری بانک مسکن

روابط عمومی بانک مسکن به منظور تقویت شبکه اطلاع رسانی خود و نیز جهت تحقق اهداف خود به عنوان یک بانک تخصصی و توسعه ای در حوزه مسکن نسبت به راه اندازی پایگاه خبری مختص این بانک اقدام کرده است.