هیات مدیره هیات مدیره

بازگشت

عضو هیات مدیره

دکتر مجتبی عزيزيان
عضو هیات مدیره
تلفن : 021-88874180
نمابر : 021-82932810
آدرس پستی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت :
  • مدیریت امور طرح وبرنامه(اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول ، اداره کل سازمان و روش ها،اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد)
  • مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات(اداره کل فناوری اطلاعات،اداره کل بانکداری الکترونیک،اداره کل آمار و اطلاعات)