هیات مدیره هیات مدیره

بازگشت

رییس هیات مدیره

نادر قاسمی
رییس هیات مدیره
تلفن : 021-88797824
نمابر : 021-82932809
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت :
  • مدیریت اموراعتباری (اداره کل اعتبارات و تامین مالی،اداره کل نظارت و ارزیابی اعتباری)
  • اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
  •