معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل امور کارکنان - معاون فنی

منوچهر فتح آبادی
اداره کل امور کارکنان - معاون فنی
تلفن : 021-66730384
نمابر : 021-66730384
آدرس پستی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم