معاونان ادارات معاونان ادارات

بازگشت

اداره کل امور بین الملل - معاون اجرایی

سامان مسگری
اداره کل امور بین الملل - معاون اجرایی
تلفن : 021-26200919
نمابر : 021-22034504
آدرس پستی : تهران بزرگراه نلسون ماندلا (آفریقا سابق ) بالاتر از خیابان اسفندیار ، کوچه ارمغان شرقی پلاک 8