رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی

حسین حیدری
رییس اداره کل اعتبارات و تامین مالی
تلفن : 82932604- 021
نمابر : 82932651- 021
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم کدپستی:1994763811