رؤسای ادارات کل رؤسای ادارات کل

بازگشت

سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای

رضا صالحی شهرابی
سرپرست اداره کل تسهیلات تبصره ای
تلفن : 021-88779462
نمابر : 021-82932635
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم