تسهیلات زوجین از محل اوراق ممتاز تسهیلات زوجین از محل اوراق ممتاز

تسهیلات خرید وساخت زوجین از محل اوراق گواهی حق تقدم

تسهیلات انفرادی از محل اوراق ممتاز به منظور خرید وساخت هر واحد مسکونی به شرح ذیل قابل پرداخت می باشد.

  • سقف تسهیلات:

     - تهران: دو میلیارد ریال( هریک از زوجین 1000 میلیون ریال)

     - مراکز استان و شهرهای بالای 200هزار نفر: 1600میلیون ريال(هریک از زوجین 800 میلیون ریال)

- سایر شهرها: 1200میلیون ريال(هر یک از زوجین 600 میلیون ریال)

  • نرخ سود تسهیلات:

- در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری: 17.5 درصد

- در مناطق بافت فرسوده شهری: 16 درصد

  • شرایط متقاضیان:

عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی 

  • روش خرید اوراق: 
  • مراجعه به یکی از شعب بانک مسکن و یا یکی از شعب کارگزاری فرابورس

توضیح 1: جهت اطلاع از آخرین قیمت اوراق  می توانید به آدرس الکترونیکی http://www.irfarabourse.com    مراجعه نمایید.

توضیح 2:  جهت خرید اوراق ممتاز و دریافت تسهیلات، ثبت نام در سامانه سجام به آدرس الکترونیکی http://www.sejam.ir   و همچنین دارا بودن کد بورسی الزامی می باشد.

  • مدت بازپرداخت :

- در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری : به دو روش ساده و پلکانی، حداکثر12 سال

- در مناطق بافت فرسوده شهری : به روش ساده، حداکثر 15 سال و به روش پلکانی، حداکثر 12 سال

 
  • ویژگی های ملک مورد معرفی:

    - از تاریخ صدور جواز ساخت بیش از 25 سال سپری نشده باشد.

نکته :  چنانچه از تاریخ صدورجواز ساخت بیش از 25 سال و حداکثر 30 سال سپری شده باشد، سقف تسهیلات زوجین در شهر تهران  1600میلیون ریال،در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر1200 میلیون ریال و در سایر شهرها800میلیون ریال خواهد بود.

    - ملک مورد معرفی باید شرایط و مشخصات لازم (از جمله رعایت آیین‌نامه 2800، تأیید استحکام بنا، چک لیست کنترل کیفیت ساختمان و ... مطابق سایر تسهیلات مشابه) را داشته باشد.

    - جهت دریافت سقف تسهیلات باید 80 درصد ارزش کارشناسی ملک که توسط ارزیاب بانک محاسبه و در گزارش ارزیابی درج می شود، تکافوی تسهیلات را بنماید.

  • سایر موارد:

- پرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز توأم با حساب های تعهدی ( صندوق پس‌انداز مسکن، پس انداز مسکن جوانان) تا سقف های مقرر اوراق گواهی حق تقدم بلامانع می باشد.

- اعطای تسهیلات جعاله (تعمیر) به طور همزمان یا غیر همزمان به گیرندگان تسهیلات خرید، مطابق ضوابط و مقررات ذیربط امکانپذیر می باشد.

- 6دانگ واحد مسکونی بطور کامل به نام زوجین باشد. همچنین سهم هر شخص تکافوی تسهیلات را بنماید.

انتقال مانده بدهی به اقوام نزدیک و همچنین به غیر بدون پرداخت درصدی از مانده بدهی امکانپذیر می باشد. لیکن خریداران جدید حتما باید زوجین باشند.

  • چنانچه هنگام انتقال مانده بدهی خریدار جدید زوجین نباشد می بایست یکی از تسهیلات تسویه و یا تعویض وثیقه گردد.

- پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی ، از محل اوراق ممتاز، با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های 1000 میلیون ریال در تهران، 800 میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 600 میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.

نکته1: مانده بدهي حین الفسخ تسهيلات دريافتي قبلي صرف نظر از محل تسهيلات به استثناي تسهيلات مسكن يارانه اي (طرح مهر،ايثارگران و...) يك بدهي درنظر گرفته می شود.

نکته2: مبنای محاسبه مابه التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان تعویض وثیقه و یا هنگام انتقال مانده بدهی اوراق ممتاز ،مانده بدهی حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی می باشد.

نکته3:در تسهيلات خريد مسكن از محل اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن توأم با هر يك از حساب‌هاي تعهدي، رعايت حداكثر قدمت ساختمان بر اساس ضوابط مربوط به حساب‌هاي تعهدي ضروري مي‌باشد. بر اين اساس، در صورتي كه در تسهيلات توأم، تسهيلات از محل حساب صندوق پس‌انداز مسكن يكم، صندوق پس‌انداز مسكن و يا حساب پس‌انداز مسكن جوانان پرداخت گردد، حداكثر قدمت ساختمان‌هاي مشمول تسهيلات به ترتيب به 15، 30 و 25 سال می باشد. لازم به يادآوري است سقف تسهيلات از محل حساب پس‌انداز مسكن جوانان، به تنهايي و يا توأم با اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن (در تسهيلات انفرادي و ايضاً تسهيلات زوجين)، در املاك بيش از 25 سال و حداكثر تا 30 سال قدمت، با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های 800میلیون ریال در تهران، 600 میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.

.

 

تاریخ ویرایش1398/10/14- 17:4