مدیران امور مدیران امور

بازگشت

مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت

مسعود ایزدی
مدیر امور ارتباطات و حوزه مدیریت
تلفن : 021-88875143
نمابر : 021-82932102
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول