مدیران امور مدیران امور

بازگشت

مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات

داود خلجستانی
مدیر امور حقوقی و وصول مطالبات
تلفن : 021-88200270
نمابر : 021-88200270
آدرس پستی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم