مدیران امور مدیران امور

بازگشت

مدیر امور پشتیبانی و ساختمان

مرتضی صالحی
مدیر امور پشتیبانی و ساختمان
تلفن : 021-22034082
نمابر : 021-22034082
آدرس پستی : تهران ، بزرگراه آفریقا ، بالاتر از خیابان اسفندیار ، خیابان ارمغان شرقی ، پلاک 8 طبقه 8