تسهیلات انبوه سازان تسهیلات انبوه سازان

پرداخت تسهیلات ساخت به انبوه سازان
بانک مسکن به منظور حمایت از سازندگان و انبوه سازان واحد های مسکونی نسبت به افزایش سقف تسهیلات مشارکت مدنی بر اساس روش ساخت اقدام نموده است

نکته1- تسهیلات انبوه سازی به سازندگان حداقل 25 واحد مسکونی  در تهران و 15 واحد در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و 10 واحد در سایر شهرها،پرداخت می‌شود.

نکته2-تسهیلات مجتمع ساز به سازندگان حداقل 15 واحد درتهران و 10 واحد در  سایر شهرها پرداخت می شود
- دارابودن حساب جاری نزد بانک الزامی است.
- سود دوران مشارکت از محل حساب جاری 18درصد و سود دوران فروش اقساطی بدون سپرده 18 درصد است.
- مدت اولیه قرارداد های مشارکت مدنی در بخش مسکن و ساختمان در تمامی مناطق کشور، با توجه به نظر ارزیاب و حداکثر 36 ماه با در نظر داشتن حجم پروژه و هزینه باقی مانده در زمان بازدید به شرح ذیل تعیین می گردد:
-تا 5 واحد مسکونی حداکثر 12 ماه
- 6 تا 20 واحد مسکونی حداکثر18 ماه
- 21 تا 50 واحد مسکونی حداکثر 24 ماه
- 51 تا 100 واحد مسکونی حداکثر 30 ماه
- 101 واحد مسکونی و بیشتر حداکثر 36 ماه
 
*بدیهی است در صورت تغییر در ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رعایت ضوابط ابلاغی الزامی است.
* در صورت تمدید مدت قرارداد، تقسیط سهم الشرکه بانک در چارچوب سیاست های اعتباری مقطع تمدید یا سیاستهای اعتباری زمان تقسیط (به انتخاب متقاضی) صورت می پذیرد.

- ضوابط لازم جهت بهره‌مندی از سقف تسهیلات اعطایی  به انبوه سازان دارای صلاحیت حرفه ای:

 ارائه مدارک قابل قبول جهت دارا بودن صلاحیت حرفه‌ای:

- اشخاص حقیقی:

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه اشتغال به کار انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی

وزارت راه و شهرسازی

موضوع فعالیت: عمران – عمران و معماری

صلاحیتهای نظارت، طراحی و اجرا

پروانه اشتغال به کار کاردانی فنی ساختمان

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان که بیش از 5 سال از تاریخ صدور پروانه ایشان گذشته به شرط ارائه مستندات احداث حداقل 20 واحد مسکونی

 

                                                          

اشخاص حقوقی

نوع صلاحیت

مرجع صادر کننده

شرایط

پروانه انبوه سازی

وزارت راه و شهرسازی

کلیه دارندگان

پروانه اشتغال به کار مهندسی حقوقی

وزارت راه و شهرسازی

دارندگان صلاحیت نظارت، طراحی و اجرا در بخش ساخت و ساز ( صلاحیتهای برق و مکانیک مد نظر نمی باشد)

گواهی صلاحیت پیمانکاری

سازمان برنامه و بودجه

کلیه دارندگان گواهی صلاحیت پیمانکاری صادره از سازمان برنامه و بودجه که در رشته ساختمان و راه رتبه بندی یا تعیین صلاحیت شده اند

 
 
توضیح 1-جهت دسترسی به شرایط کلی و اطلاعات کامل تسهیلات مشارکت مدنی به لینک زیر مراجعه نمایید.
 
توضیح 2 -ضمنا بانک مسکن در راستای حمایت از سازندگان و انبوه سازان و خریداران واحدهای آنان ، از طریق طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن راهکار جدیدی را برای خریداران واحدهای مسکونی ارائه نموده است که شرایط کامل آن در لینک زیر قابل مشاهد می باشد.
 
تاریخ ویرایش :1398/5/5- 7:58