نمایش اخبار نمایش اخبار

مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن از نقش بانک مسکن در حوزه تامین مالی تقدیر کرد

گام مهم بانک مسکن در تدوین سند راهبردی 1400

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر ایفای نقش بی بدیل هدایت¬گری از سوی بانک مسکن در تامین مالی حوزه مسکن و ساختمان عنوان کرد: بانک عامل بخش مسکن با تدوین سند راهبردی 1400 خط مشي كلي خود در چگونگي حمايت از توسعه بخش مسكن را تعيين کرده است.