نمایش اخبار نمایش اخبار

رحیمی انارکی مطرح کرد:

ظرفیت ۳۰ هزار میلیاردی انتشار اوراق رهنی در بانک مسکن

مدیرعامل بانک مسکن خواستار رفع موانع انتشار اوراق رهنی شد و گفت:۳۰ هزار میلیار تومان از مطالبات بانک مسکن بابت تسهیلات اعطایی، قابلیت انتشار اوراق را دارد.