نمایش اخبار نمایش اخبار

مدیرعامل شرکت توسعه خدمات کارآفرینی مسکن خبر داد:

ارزیابی بیش از هفتاد استارت‌آپ، تیم و محصول تخصصی در شرکت کارآفرینی

حمید یاری با تشریح گزارش عملکرد این شرکت از شروع فعالیت، گفت: در این مدت بیش از ۷۰ استارت‌آپ، تیم و محصول مورد ارزیابی قرار گرفته است.