اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی

رییس اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
تلفن : 021-26309187
نمابر : 021-26309243
آدرس پستی : بلوار آفريقاني شمالي- بالاتر از چهارراه اسفنديار - خيابان ارمغان شرقي - پلاك 8 - طبقه سوم

معاون اداره کل مديريت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم
آدرس پستی : بلوار آفريقاني شمالي- بالاتر از چهارراه اسفنديار - خيابان ارمغان شرقي - پلاك 8 - طبقه سوم
تلفن : 021-26309249
نمابر :

ساختار سازمانی ساختار سازمانی