مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهي مزايده 13 دستگاه خودرو

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي مزايده 13 دستگاه خودرو
شماره :
48/98/209

 بانک مسکن در نظر دارد 13 دستگاه از خودروهای مازاد خود) شامل 3 دستگاه وانت کاپرا ،6 دستگاه پژوی 405 و 4 دستگاه سمند LX ) را از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند :

تاریخ انتشار:1398/12/27 مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه: 1399/01/16لغایت 1399/01/27 تاریخ بازدید:1399/01/23 لغایت1399/01/27ساعت 00 :10 لغایت 00 :14 مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 1399/01/27  تاریخ بازگشائی:  روز دوشنبه 1399/02/01  ساعت:009 صبح تاریخ اعلام به برنده : ساعت 8:00 مورخ 1399/02/10

كليه هزينه هاي برگزاري مزايده اعم از هزينه نشر آگهي مزايده و دستمزد كارشناسي برعهده برنده مزايده مي باشد .)هزینه های فوق در حدود 000ر000ر20ریال میباشد.)

جهت شرکت در مزایده به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه  نمایید.

ساعت : 08:32:00
تاريخ : 1398/12/26