انتقال مانده بدهی انتقال مانده بدهی

انتقال مانده بدهی :
شرایط پذیرش درخواست انتقال مانده بدهی تسهیلات فروش اقساطی به غیر :
1- انتقال مانده بدهی تسهیلات با سپرده با واریز یکجای 10 % مانده بدهی پس از کسر سود سالهای آتی امکانپذیر می باشد . لازم بذکر است مبالغ واریزی یکجا بابت درصدی از مانده بدهی صرفاً از مانده بدهی کسرگردیده و جزو اقساط آتی مشتری محسوب نمی گردد .
2- انتقال مانده بدهی تسهیلات فروش اقساطی ازمحل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات بدون نیاز به واریز درصدی از مانده بدهی تسهیلات انجام می گیرد. 
3- انتقال مانده بدهی تسهیلات فروش اقساطی مسکن فی مابین بستگان نزدیک بدون نیاز به واریز درصدی از مانده بدهی تسهیلات انجام می گیرد .
4- دریافت 1% از مانده بدهی به عنوان کارمزد در انتقال مانده بدهی در کلیه موارد فوق الزامی می باشد . 

مدارک انتقال گروگان
1- اصل و کپی سند مالکیت 
2- اصل و کپی مبایعه نامه
3- اصل و کپی شناسنامه خریدار، فروشنده ، وکیل در صورت وجود (از تمام صفحات)
4- اصل و کپی کارت ملی خریدار و فروشنده و وکیل (در صورت وجود )
5- اصل و کپی وکالت نامه
6- اصل کارت یا دفترچه اقساط
7- ارایه مدارک شغلی خریدار

توضیح : عدم وجود سابقه چک برگشتی وتسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست 

تاریخ ویرایش :1395/8/25- 14:56