فهرست اخبار فهرست اخبار

مدیر شعب استان بانک مسکن استان کرمانشاه اعلام کرد:

استقبال از افزایش جدید تسهیلات خرید و ساخت واحدهای مسکونی

مدیر بانک مسکن استان کرمانشاه گفت : پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن با درخواست زوجین با مبالغ جدید یعنی در شهر کرمانشاه 160میلیون تومان و در شهرستان های استان 120میلیون تومان، با استقبال هم استانی ها مواجه شده است.

مدیر بانک مسکن استان کرمانشاه گفت : پرداخت تسهیلات خرید و ساخت مسکن با درخواست زوجین با مبالغ جدید یعنی در شهر کرمانشاه 160میلیون تومان و در شهرستان های استان 120میلیون تومان، با استقبال هم استانی ها مواجه شده است. ریحانی پور در گفتگو با رسانه های و مطبوعات استان ضمن بیان مطلب فوق افزود: افزایش تسهیلات بانک مسکن، سبب افزایش قدرت خرید مردم شده لذا این روزها مراجعه برای دریافت این تسهیلات بیشتر شده است و شعب بانک مسکن استان نیز با آمادگی بیش از پیش تسهیلات مذکور را به متقاضیان پرداخت می کنند. وی گفت: این تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری و از طریق خرید اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن پرداخت می شود و مشتری چه در شهرستان کرمانشاه چه در شهرستانهای تابعه استان می توانند علاوه بر سقف تسهیلات خرید یا ساخت واحدهای مسکونی از 40 میلیون تومان تسهیلات جعاله تعمیرات نیز بهره مند شوند. به این ترتیب اگر متقاضی به همراه همسر خود متقاضی دریافت این تسهیلات باشد با احتساب تسهیلات جعاله، در شهرستان کرمانشاه 200میلیون تومان دریافت می کند و اگر زوجی در سایر شهرستانهای استان متقاضی باشند از تسهیلات 160میلیون تومانی خرید یا ساخت بهره مند خواهند شد. مدیر بانک مسکن افزود: سقف تسهیلات با اوراق در حالت انفرادی برای کرمانشاه 80 میلیون تومان وبرای شهرستان های استان60میلیون تومان است اما تسهیلات جعاله در دو حالت انفرای یا زوجین با همان سقف 40میلیون تومان پرداخت می شود. وی، در ادامه اظهار داشت: مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و احداث مسکن 12 سال و تسهیلات جعاله 5 سال است و این دوران طولانی به این دلیل طراحی شده است تا حتی المقدور با توان بازپرداخت مشتریان انطباق داشته باشد، ریحانی پور در بخش دیگری از سخناش در خصوص تسهیلات با سپرده بانک مسکن گفت: تسهیلات حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در حالت انفرادی در کرمانشاه60 میلیون و در شهرستانهای استان40میلیون تومان است و در صورتی که زوجین متقاضی این تسهیلات باشند در کرمانشاه120میلیون تومان و سایر شهرستانها 80 میلیون تومان دریافت می کنند.نرخ سود این تسهیلات در بافتهای فرسوده 6 درصد و در سایر مناطق شهری 8 درصد و بازپرداخت آن12سال است. وی گفت: افراد یا زوج هایی که سررسید تسهیلات صندوق یکم آنها فرارسیده به عبارتی حداقل مدت سپرده گذاری آنها که یکسال است فرارسیده باشد می توانند به ترتیبی که ذکر شد علاوه بر تسهیلات این حساب و همچنین اصل مبلغی که سپرده گذاشته اند از تسهیلات 40 میلیون تومانی جعاله تعمیرات نیز بهره مند شوند.

آخرین بروزرسانی 1399/2/31