تازه های اخبار تازه های اخبار

با حضور مصطفي تقوي ، مدير شعب استان ،برخی مسئولين مديريت و جمعي از مشتريان ويژه و كاركنان شعب شهرستان آمل آئين تكريم و معارفه حسن اسدی رئيس سابق و احمد محمدی رئيس جديد شعبه ممتاز مركزي آمل برگزار شد.
[]